Phân biệt từ phát âm giống nhau (no. 2)

Học tiếng Anh 20/10/15, 11:27

Chúng ta cùng tìm hiểu sự khác nhau của những từ có cách phát âm tương đồng dưới đây: Lightening và Lightning Lightening /ˈlaɪtnɪŋ/ (n) - Sét Lightning /'laitniɳ/ (n) - Tia chớp (Độc giả nhấn vào ảnh để xem hình ...

End of content

No more pages to load