Trong tiếng Anh có những từ phát âm giống nhau hoặc mang nhiều nét tương đồng nên người học dễ nhầm lẫn khi giao tiếp. Chúng ta cùng tìm hiểu sự khác nhau dưới đây:

Rose và Rows

Rose /rouz/ (n) hoa hồng

Rows /rouz/ (n) (số nhiều) nhưng hàng, dãy, lối

Beat và Beet

Beat /bi:t/ (v) đánh đập, nện

Beet /bi:t/ (n) củ cải đường

Days và Daze

Days /deiz/ (n) (số nhiều): Những ngày
Daze /deiz/ (n) : Sự sửng sốt, tình trạng mê mụ (vì rượu nặng…)

(Theo homophones/blogspot)