Trong tiếng Anh có những cặp từ phát âm giống nhau gây nên nhiều sự nhầm lẫn cho người học. Để phân biệt chúng, người học cần dựa vào từ loại, nghĩa và cách sử dụng trong văn cảnh. Dưới đây là những hình ảnh minh họa sinh động nhằm giúp người học dễ nhận ra sự khác biệt của các cặp từ này.

A parent (N) và Apparent (V) 

a parent apparent

Accept và Except

accept except

Ad và Add

ad add

Affect và Effect

affect, effect

Afterward và Afterword

afterward afterword

Ail và Ale

ail ale

Aisle, I’ll và Isle

aisle I'll isle

Albumen và Albumin

albumen albumin

All và Awl

all awl

Allowed với Aloud

allowed aloud

Altar và Alter

altar alter

Ant và Aunt

ant aunt

Ate và Eight
ate, eight
B / Be / Bee
B be bee
Baited và Bated
baited bated
Ball và Bawl
ball bawl
Band với Banned
band banned
Bare và Bear
bare bear
Baron và Barren
baron barren
Base với Bass
base bass
Beach và Beech
beach beech
Beat với Beet
beat beet
Beau và Bow
beau bow
Berry / Bury
berry bury
Berth và Birth
berth birth
Blew / Blue
blew blue
Board/ Bored
board bored
Bold và Bowled
bold bowled
Bolder và Boulder
bolder boulder
Born và Borne
born borne
Borough, Burro và Burrow
borough burro burrow
Brake và Break
brake break
Breach và Breech
breach breech
Bread / Bred
bread bred
Brewded và Brood
brewed brood
Bridal và Bridle
bridal bridle
Bundt và Bunt
bundt bunt

(Theo homophones.blogspot)