Chúng ta cùng tìm hiểu sự khác nhau của những từ có cách phát âm tương đồng dưới đây:

Raise, Rays và Raze

Raise/reiz/(v) – Nâng lên, đỡ dậy
Rays /reiz/ (n) – Những tia (số nhiều)
Raze /reiz/ (v) – Phá bằng, san bằng

Ring và Wring

Ring /riɳ/ (n) – Chiếc nhẫn
Wring /riɳ/ (v) – Vặn, bóp, xiết chặt

Oar, Or và Ore

Oar /ɔ:/(n) – mái chèo, người chèo thuyền

Or /ɔ:/ – hoặc, hay là

Ore /ɔ:/ – quặng

(Theo homophones/blogspot)