Lời Việt:

Jason:
Em có nghe thấy
anh nói gì không ?
Xuyên qua mặt nước xuyên qua đại dương sâu thẳm
Dưới vòm trời vợi vợi, ôi em yêu anh đang cố đây
Colbie:
Anh à em nghe thấy tiếng anh từ trong giấc mơ
Em cảm nhận thấy giọng anh thì thầm xuyên qua biển cả
Em giữ chúng ta ở trong trái tim em
Anh làm mọi thử trở nên dễ dàng hơn khi cuộc sống ngày một khó khăn

May mắn thay tôi đang yêu bạn thân của mình
May mắn thay khi được đến những nơi mình đã đến
May mắn vì được về nhà lần nữa
Ohhhh

Họ không biết được nó sẽ kéo dài bao lâu
Chờ đợi một tình yêu như thế này
Mỗi lần chúng ta nói tạm biệt
Em ước sẽ là thêm một nụ hôn
Em sẽ chờ anh. Em hứa đấy. Em sẽ …

May mắn thay tôi đang yêu bạn thân của mình
May mắn thay khi được đến những nơi mình đã đến
May mắn vì được về nhà lần nữa
May mắn thay chúng ta được yêu nhau bằng nhiều cách
May mắn vì chúng ta được ở những nơi ta đã ở
May mắn khi được về nhà vào một ngày nào đó

Jason: Và rồi anh đang chèo thuyền vượt biển
Đến hòn đảo chúng ta hẹn nhau
Em sẽ nghe thấy tiếng nhạc hòa cũng không khí
Anh sẽ cài một bông hoa lên tóc em
Colbie: Cho dù gió thổi, cây xao động
Ngày càng tuyệt vời, anh là tất cả những gì em thấy
Như trái đất không ngừng quay
Anh ôm em ở đây, ngay lúc này

May mắn thay tôi đang yêu bạn thân của mình
May mắn thay khi được đến những nơi mình đã đến
May mắn vì được về nhà lần nữa
May mắn thay chúng ta được yêu nhau bằng nhiều cách
May mắn vì chúng ta được ở những nơi ta đã ở
May mắn khi được về nhà vào một ngày nào đó
Ohhhhhhhh

Giải thích

1.You make it easier when life gets hard: Ta có cấu trúc make sth/sb + adj: làm cho ai đó/ cái gì …cảm thấy/ trở nên như thế nào. Bạn cũng sẽ thấy tính từ sau nó easier ở dạng so sánh hơn. Đối với tính từ ngắn( tính từ  có 1 âm tiết hoặc tính từ có hai âm tiết và kết thúc bằng “y”) ta thêm “er” vào sau nó để thành lập dạng so sánh hơn . Một số lưu ý khi thêm “er” : Nếu kết thúc bằng phụ âm + nguyên âm + phụ âm, ta phải gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm “-er” ( big à bigger)/  Nếu tính kết thúc bằng “-y” thì đổi “y” thành “i” rồi mới thêm “er”( happyà happier)

2.They don’t know how long it takes: Trong câu hát trên câu nghi vấn với từ để hỏi “ how long” đã được chuyển về dạng câu trần thuật do đó ta không thấy trợ động từ nữa, thay vào đó động từ take phải chia bởi nó đứng sau chủ ngữ  it.

Bài tập nghe và điền ô trống

Do you hear me,
I’m to you
Across the water across the deep blue ocean
Under the open sky, oh my, baby I’m tryingBoy I hear you in my dreams
I feel your whisper across the sea
I keep you with in my heart
You make it easier when life gets hard I’m in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again
Ooohh oooh oooh ooh ooh ooh ooh
They don’t know how long it takes
Waiting for a love like this
Every time we goodbye
I wish we had one more kiss
I’ll wait for you I promise you, I willI’m lucky I’m in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky be coming home again
Lucky we’re in love every way
Lucky to have stayed where we have stayed
Lucky to be coming someday And so I’m sailing through the sea
To an island where we’ll
You’ll hear the music fill the air
I’ll put a flower in your hair
though breezes through trees
Move so pretty you’re all I see
As the world keeps spinning round
You hold me right here now I’m lucky I’m in love with my best friend
Lucky to have been where I been
Lucky to be coming home again
I’m lucky we’re in love every way
Lucky to have stayed where we stayed
Lucky to be coming home someday
Ooohh ooooh oooh oooh ooh ooh ooh ooh
Ooooh ooooh oooh oooh ooh ooh ooh

Full lyrics http://baidich.com/index.php?id=3839