Bài hát: No matter what

Bài hát: No matter what

Lời Ngoại No Matter What | Boyzone No matter what they tell us No matter what they do No matter what they teach us What we believe is true No matter what they call us However they attack No matter where they take ...

Từ vựng chủ đề: Kỹ năng mềm

Từ vựng chủ đề: Kỹ năng mềm

Comprehensive view /,kɔmpri'hensiv vju:/ cái nhìn toàn diện Consensus building /kən'sensəs 'bildiɳ/ xây dựng được sự đồng lòng Creative skill /kri:'eitiv skil/ kỹ năng sáng tạo Effective communication /'ifektiv kə,mju:ni'keiʃn/ giao tiếp hiệu quả Flexibility or adaptability /flexibility ɔ: ...

Học từ vựng qua danh ngôn (no.37)

Học từ vựng qua danh ngôn (no.37)

Greatness (n) - /ˈɡreɪtnəs/: sự vĩ đại, sự to lớn Simplicity (n) - /sɪmˈplɪsɪti/: sự giản dị, điều đơn giản Goodness (n) - /ˈɡʊdnəs/: lòng tốt, sự tốt bụng. Truth (n) - /truːθ/: sự thật, sự trung thực, ...

Hướng dẫn viết email tiếng Anh cơ bản

Hướng dẫn viết email tiếng Anh cơ bản

Trước hết, chúng ta cùng nhau tìm hiểu các phần căn bản của email, một email thông thường bao gồm các phần như sau: Greeting (Chào hỏi) Opening comment (Câu chào hỏi ban đầu) Introduction (Giới thiệu) Main point ...

Bài hát: When you believe

Bài hát: When you believe

When You Believe | Mariah Carey Khi bạn tin tưởng Nhiều đêm chúng ta nguyện cầu Mà không chắc một ai có thể nghe thấu Và trái tim ta một bài ca hi vọng Chúng ta rất ...

Từ vựng chủ đề: Sân vườn

Từ vựng chủ đề: Sân vườn

back garden /bæk 'gɑ:dn/ vườn sau nhà clothes line /klouðz lain/ dây phơi quần áo drain /drein/ ống dẫn nước drive /draiv/ đường lái xe vào nhà dustbin /'dʌstbin/ thùng rác fence /fens/ hàng rào flower bed /flower bed/ luống hoa flowerpot ...

Cách viết CV tiếng Anh ấn tượng

Cách viết CV tiếng Anh ấn tượng

CV (sơ yếu lý lịch) là mẫu quảng cáo về bạn và có thể nói đây là “vòng gửi xe” của các ứng cử viên. Trong những năm trở lại đây, rất nhiều công ty, doanh ...

Học từ vựng qua danh ngôn (no.36)

Học từ vựng qua danh ngôn (no.36)

Break (v) - /breik/- làm gãy, bẻ gãy Branch (n) - /brɑ:nt∫/- cành cây Trust (v) -   /trʌst/ - tin cậy, tin tưởng Wing (n) -  /wɪŋ/ - cánh A bird sitting on a tree is never afraid of the branch breaking ...

Bài hát: A better man

Bài hát: A better man

Lời Ngoại A Better Man | Shayne Ward A better man Until the oceans all run dry Until the stars fall from the sky Even if words dont seem to rhyme Ill be addicted to your smile And if the wind blows ...

Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ

Mệnh  đề là một phần của câu. Mệnh đề quan hệ (hay Mệnh đề tính từ) cho chúng ta biết người hay vật nào mà ta muốn ám chỉ. Mệnh đề quan hệ có thể được ...

Từ vựng: Miêu tả khuôn mặt

Từ vựng: Miêu tả khuôn mặt

Chúng ta khi giao tiếp thường để ý đến khuôn mặt, kiểu tóc, mắt, mũi, hình dáng cơ thể của người đối diện. Vậy có cách nào để mô tả lại những đặc điểm của những người ...

Học từ vựng qua danh ngôn (no.35)

Học từ vựng qua danh ngôn (no.35)

talk (v) — /tɔ:k/ — nói, nói chuyện, chuyện trò repeat (v)  — /ri’pi:t/ — lặp lại, nhắc lại listen (v) — /’lisn/ — nghe, lắng nghe learn (v) — /lə:n/ — học, học tập, nghiên cứu When you talk, you are only ...

Cách chuyển danh từ thành tính từ

Cách chuyển danh từ thành tính từ

Việc xác định đúng và biến đổi các dạng từ “Danh-Tính-Động-Trạng” có thể khiến nhiều người học tiếng Anh không khỏi bỡ ngỡ khi mới làm quen. Trong bài này, chúng ta cùng xem một số ...

Phân biệt Trouble và Problem

Phân biệt Trouble và Problem

1. Problem Problem là danh từ đếm được và nói về một việc gì đó mang lại phiền toái và khó khăn. Chúng ta thường dùng cấu trúc“having a problem/ having problems with something” (không dùng ...