10 cụm từ tiếng Anh ai cũng dùng

Giáo dục 31/08/18, 14:32

Hãy học thật chuẩn 10 cụm từ tiếng Anh mà ai cũng dùng dưới đây nhé! 1. Hello Có thể dùng để chào hỏi khi gặp gỡ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngoài ra bạn còn ...

Viết cho ngày tựu trường

Cha mẹ thay đổi 31/08/18, 13:55

Mến tặng những người bạn nhỏ đang tuổi cắp sách tới trường, và cả những người bạn lớn hơn đã từng có tuổi hoa niên bên nhành hoa phượng thắm. “Hằng năm cứ vào cuối thu, ...