Xóa bảng cũng là môn nghệ thuật

Xóa bảng cũng là môn nghệ thuật

Lúc đầu chỉ tưởng rằng cậu học sinh đó cầm giẻ lau bảng… nhưng không ngờ sau khi lau xong khiến mọi người phải kinh ngạc! Hồi tưởng lại ký ức thời học trò cũng không ...