Hãy ngăn họ tìm đến cái chết…

Hãy ngăn họ tìm đến cái chết…

Sau khi người bạn thứ 8 tự tử, Arunas quyết định tổ chức một hoạt động thật ý nghĩa để kêu gọi sự quan tâm từ phía cộng đồng tới những con người đang muốn ...