IELTS là một trong những kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới nhằm đáp ứng cho nhu cầu học tập, làm việc và sinh sống ở các nước sử dụng tiếng Anh. Sở hữu một chứng chỉ IELTS với điểm số ấn tượng có thể giúp bạn tạo ấn tượng hơn với các nhà tuyển dụng. Kết quả của kỳ thi IELTS được công nhận bởi hơn 9000 tổ chức giáo dục, công ty và các tổ chức chính phủ trên gần 135 quốc gia.

Chuyên mục “Ngân hàng IELTS” đem đến cho bạn đọc những kiến thức, tài liệu, hướng dẫn hữu ích, mong muốn chia sẻ và đồng hành với người học trong suốt hành trình chinh phục IELTS.

***

Trong bài học này chúng ta tiếp tục tìm hiểu các chủ đề trong IELTS Speaking để chuẩn bị cho bài thi IELTS Speaking tốt nhất nhé.

1. What is your favorite subject at school?

Câu trả lời tham khảo:

As a student I was never much keen on studying. I used to spend most of my time playing sports, but Literature was an exception that I learnt with a lot of interest. I regarded Literature to be my favorite subject because Literature has a familiar ring to me and I’ve read most of the stories and poems in the books. As a result, it was the only subject that I passed with flying colours at schools.

 • Have a familiar ring to me: Quen thuộc với tôi
 • Pass with flying colours: Thi qua với điểm số cao

Cũng như những học sinh khác tôi thực sự chưa bao giờ thích học. Tôi dành nhiều thời gian của mình và việc chơi thể thao, nhưng môn văn học là một ngoại lệ và tôi rất thích thú khi học môn đó. Tôi cho rằng văn học là môn học yêu thích của mình vì văn học là cái gì đó rất thân thuộc với tôi, tôi đã đọc hầu hết tất cả những câu chuyện hay bài thơ trong sách văn học. Vì vậy, đó là môn học duy nhất là tôi đạt điểm cao ở trường.

2. Would you say that you are a good student?

Câu trả lời tham khảo:

Honestly I was not a good student because sometimes I play truant to hang out with my friends when I was at school. Although I studied in a reputable private school with a lot of skillful and dedicated teachers and assistants, I was not interested in studying much and I always missed deadlines.

 • Play truant: Trốn học
 • Reputable private school: Trường tư có danh tiếng
 • Miss a deadline: Trễ hẹn

Thú thực thì tôi không phải là một học sinh tốt vì thỉnh thoảng tôi còn trốn học để đi chơi với bạn khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tôi học ở 1 trường tư có tiếng với rất nhiều giáo viên và trợ lý giỏi. Tuy vật, tôi không hứng thú với việc học hành cho lắm và thường xuyên bị trễ deadlines.

3. Do you like your major? Why?

Câu trả lời tham khảo:

Well my major is English and I believe that I love my major to the moon and back. It did help me open the door to many horizons because language difference is no longer my barrier. I can easily listen or read materials in English, communicate with people in English in both written and spoken forms. Even more, I also have more employment opportunities after graduating which require good English proficiency. So until now I have never regretted about majoring in English.

 • To love something to the moon and back: Rất yêu cái gì đó
 • To open the door to many horizons: Mở ra chân trời mới
 • Employment opportunities: Cơ hội việc làm
 • To major in: Chuyên ngành về cái gì

Chuyên ngành của tôi là tiếng Anh và tôi tin rằng tôi yêu nó rất nhiều. Nó đã giúp tôi mở ra nhiều chân trời mới vì sự khác biệt về ngôn ngữ không còn là rào cản của tôi nữa. Tôi có thể nghe đọc tài liệu tiếng Anh, giao tiếp với mọi người bằng tiếng Anh. Thêm vào đó, tôi cũng có nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn sau khi tốt nghiệp. Vì vậy đến tận bây giờ tôi chẳng tiếc nuối gì về việc đã chọn tiếng Anh cả.

4. Do you think that the present education in Viet Nam is keeping pace with the changes in modern life?

Câu trả lời tham khảo:

In my opinion, Vietnamese education is keeping up with present life standard for two reasons. Firstly, thanks to technology development such as Internet access or computers, Vietnamese students can connect to distance learning programs and gain more knowledge about their major. Secondly, foreign languages such as English are invested more and most Vietnamese students can speak at least a foreign language which broads their mind and helps them integrate with worldwide friends.

 • Keep up with: Bắt kịp với
 • Distance learning: Học từ xa
 • Gain knowledge about: Có kiến thức về
 • Broad someone’s mind: Mở mang đầu óc của ai
 • Integrate with: Hòa nhập với

Theo tôi, giáo dục Việt Nam đang bắt kịp với tiêu chuẩn của cuộc sống hiện đại với 2 lý do. Thứ nhất, nhờ có sự phát triển của công nghệ như mạng Internet hay máy tính, học sinh Việt Nam có thể kết nối với các chương trình đào tạo từ xa và học hỏi được nhiều hơn về lĩnh vực của họ. Thứ hay, ngôn ngữ ví dụ như Tiếng Anh đang được đầu tư nhiều hơn và hầu hết học sinh sinh viên Việt Nam nói được ít nhất một ngoại ngữ. Điều này làm đầu óc họ mở mang hơn và giúp họ hòa nhập được với bạn bè thế giới.

5. Do you think that our education is really effective and practical?

Câu trả lời tham khảo:

I am not really sure about the answer. Well to be honest, I don’t think that our education system is working well now because theoretical lessons still dominate practical ones. For example, we need more chances to communicate with foreigners in English rather than just learn it grammatically. But I think in the future, Vietnamese education system will be improved to be more practical.

 • Theoretical lesson: Bài giảng lý thuyết
 • Dominate: Chiếm ưu thế

Tôi không chắc lắm về câu trả lời. Nhưng thú thực thì tôi nghĩ rằng hệ thống giáo dục của chúng ta chưa thực sự hoạt động tốt vì các bài giảng lý thuyết chiếm ưu thế hơn các bài thực hành. Ví dụ như là chúng ta càn có nhiều cơ hội giao tiếp với người nước ngoài bằng tiếng Anh hơn là chỉ học nó một cách lý thuyết, ngữ pháp. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng trong tương lại, hệ thống giáo dục ở Việt Nam sẽ được cải thiện để hoạt động hiệu quả hơn.

6. What kind of school do you go to as a child?

Câu trả lời tham khảo:

I went to public schools in my hometown when I was young. The schools helped me a lot to develop both theoretical knowledge and practical skills that I can apply for the job now.

 • Public schools: Trường công
 • Theoretical knowledge: Kiến thức lý thuyết
 • Practical skill: Kỹ năng thực tế

Tôi đã học ở các trường học công khi tôi còn trẻ. Những ngôi trường này giúp tôi rất nhiều trong việc phát triển cả kiến thức sách vở lẫn kỹ năng thực thế mà tôi có thể áp dụng nó vào công việc hiện tại.

Theo etrain.edu.vn