“Count on me” (Tin tớ đi) là bài hát gửi gắm thông điệp sâu sắc về tình bạn với những ngôn từ rất chân thành: “Cậu hãy đếm một, hai, ba… Bùm, tớ sẽ xuất hiện ngay đấy! Và tớ biết khi tớ cần, tớ chỉ cần đếm bốn, ba, hai… là cậu xuất hiện”. Trong một giờ học ngoại ngữ, cô giáo tiếng Anh vừa hát vừa gảy Ukulele trước lớp khiến các em học sinh rất thích thú.

videoinfo__video2.dkn.tv||2a0f5b889__

Lời 1:

If you ever find yourself stuck in the middle of the sea.

Nếu bạn cảm thấy mình lạc lõng giữa biển khơi.

I’ll sail the world to find you.

Mình sẽ đi khắp thế gian để tìm bạn.

I’ll sail the world to find you (Mình sẽ đi khắp thế gian để tìm bạn)

If you ever find yourself lost in the dark and you can’t see.

Nếu bạn cảm thấy mình lạc trong bóng tối và bạn không thể thấy gì cả.

I’ll be the light to guide you.

Mình sẽ là ánh sánh dẫn đường cho bạn.

We find out what we’re made of.

Hiểu ra chúng ta là ai.

When we are called to help our friends in need.

Khi chúng ta được nhờ giúp đỡ bạn bè gặp khó khăn.

When we are called to help our friends in need (Khi chúng ta được nhờ giúp đỡ bạn bè gặp khó khăn)

[Điệp khúc]

You can count on me like 1, 2, 3, I’ll be there

Bạn có thể dựa vào mình và 1, 2, 3, mình sẽ xuất hiện

And I know when I need it.

Và mình biết khi mình cần.

I can count on you like 4, 3, 2

Mình có thể dựa vào bạn và 4, 3, 2, bạn sẽ xuất hiện.

‘Cause that’s what friends are supposed to do, oh yeah.

Bởi vì đó là những điều bạn bè nên làm.

Lời 2:

If you’re tossin’ and you’re

Nếu bạn nằm trằn trọc.

And you just can’t fall asleep.

Và bạn không thể ngủ được.

I’ll sing a song beside you.

Mình sẽ hát một bài hát ru bên cạnh bạn.

And if you ever forget how much you really mean to me.

Nếu bạn có lỡ quên rằng bạn quan trọng với mình đến nhường nào.

Every day I will remind you.

Mỗi này mình sẽ nhắc bạn nhớ điều đó.

Every day I will remind you (Mỗi này mình sẽ nhắc bạn nhớ điều đó)

We find out what we’re made of.

Hiểu ra chúng ta là ai.

When we are called to help our friends in need.

Khi chúng ta được nhờ giúp đỡ bạn bè gặp khó khăn.

Ảnh: TTDL Diên Hồng

Thiện Nhân