Tag Archives: người già

Tuổi già quét rác, vớt rác… xuyên thời gian

Không phải là những chiến dịch bảo vệ môi trường, cũng không có các khẩu hiệu “Chung tay…”, “Chung sức…”, chúng ta cũng có thể bắt gặp hình ảnh những cụ ông, cụ bà 70, 80 tuổi ngày ngày lặng lẽ quét rác, nhặt rác,… ...