Nực nồng cả mấy tháng rồi,
Đêm qua mưa đổ, tưởng mùa vào mưa…
Thầm thì to nhỏ lời xưa,
À ơi, tiếng mẹ như vừa ru nôi…

Đêm dài, trời rộng, đời vơi,
Sao tình mẹ, cứ đầy nơi tận cùng?
Nơi cô đơn, chốn mông lung,
Con gặp mẹ, giữa lưng chừng tiếng ru..

Đêm dài, trời rộng, đời vơi. Sao tình mẹ, cứ đầy nơi tận cùng? (Ảnh: Youtube.com)

Mẹ ơi, nhà mẹ nơi mô?
Cõi Mê con thấy mịt mù cõi Mê…
Con tin Mẹ đã trở về,
Đêm nay xao xác, lời thề, mưa rơi …

Bao đêm dầu dãi, Trăng ơi!
Tháng Tư khóc, lóng lánh trời mưa sa…
Trăng theo giọt ướt, giọt nhòa,
Mẹ theo con, tháng ngày xa, hóa gần…

(Ảnh: Wiktionary.org)

Đầy trời, từng mảnh trăng Ngân,
Trăng không vỡ, chỉ ngại ngần ngắm soi…
Lời ru mẹ cất đâu rồi?
Rì rào mưa khẽ, phận người khẽ mưa.

Thương ơi, để đấy chờ mùa,
Ru ơi, giọng Mẹ đủ vừa mưa ru…

La Vinh

Xem thêm: