Sương đầu ngõ đã tan,
Mây trên trời đã vén,
Thang mây vẫn chưa cuốn,
Cổng Trời rung sấm rền…

Sông trần gian đã cạn,
Lở bồi cũng chẳng còn,
Bãi cát trăng hò hẹn,
Lời xưa thành mỏi mòn…

Nước đổi màu canh hến,
Phù sa bào bạc non..

Ảnh: dongtuyen.com

Lở vỡ cả mặt trời,
Trăng xưa giờ cũng nhạt,
Ngọn gió thôi không thổi,
Im lìm thành mồ côi…

Có một làn mây lạ,
Đợi ai nơi chân trời ..

Thuyền Pháp đang vào bến,
Thiên nhạc phóng quang minh,
Thần cưỡi xe vàng óng,
Giữa bạt ngàn chúng sinh,
Triệu nụ cười rạng rỡ …

Thuyền Pháp đang vào bến. Thiên nhạc phóng quang minh. (Ảnh: Minghui.org)

Đội nghi lễ Thiên Thượng,
Thả những đóa Sen Tiên,
Nhạc Khải Hoàn đã nở,
Nào, ta cùng bay lên…

La Vinh

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||830fd9b79__

Ad will display in 09 seconds