Trải qua một giấc mộng
Thấy tình duyên trăm năm
Mong manh như sương sớm
Le lói như bóng trăng

Trải qua một giấc mộng. Thấy tình duyên trăm năm (Ảnh: Falun Dafa Artists Center)

Thế gian không ai hiểu
Ta là ai? Vì sao?
Tư tâm sinh phiền não
Thất tình khiến hư hao

Thế gian không ai hiểu. Ta là ai? Vì sao? (Ảnh: pixabay.com)

Đời người thật ngắn ngủi
Quên lãng trong luân hồi
Kiếp này hay kiếp trước
Cũng buồn như nhau thôi

Nhìn lại kiếp hồng trần. Bụi đã phủ mấy tầng

Nhìn lại kiếp hồng trần
Bụi đã phủ mấy tầng
Một cõi nhân gian ấy
Sớm đã thành chữ “không”.

Hy vọng