Trần gian sương khói phủ
Nhân loại chìm bể sầu
Nỗi lòng người lữ thứ
Ai có hiểu cạn sâu?

Đôi chân tuy mỏi bước
Vẫn tiến trên dặm đường
Hoa mai nở phía trước
Ấm áp tình yêu thương.

 

Thiên đường còn xa quá
Ta vẫn nơi chốn này
Ai có biết không hả?
Đời còn nhiều đắng cay

Hy vọng

Từ Khóa: