Tiếng chuông trôi trên Long Hồ, Cổ Chiên
Vĩnh Long lặng nghe âm trời hòa nước
Cô gái thương hồ giong buồm bơi ngược
Chở tiếng chuông duyên nợ hỏi sông Tiền

Chuông chùa trôi từ Long Thiền, Phù Ly
Trên những cánh chim bay về Hội Đức
Đậu mái Bồ Đề đọc kinh thỏ thẻ
Kêu cá linh sông Hậu đến cùng nghe

chuông chùa

Chuông Tòa Thánh dập dồn chiều bóng xế
Trôi ngang sông chèo dọc mấy kiếp người
Lan tỏa cù lao mênh mang cửa bể
Ngân bình yên con sóng vỗ cuộc đời

Tiếng chuông trôi rụng xuống vườn măng cụt
Lặn vào trong trái chín đỏ chôm chôm
Cồn Phú Đa tiếng chuông nương ngọn gió
Mát cù lao sầu riêng, nhãn Tân Phong

Trôi vào lòng, thấm tiếng chuông ước mong
Tôi thầm nghe đồng bằng xui dừng lại
Nắm tiếng chuông ngỡ tay trời đang vãi
Hạt giống đời trong suốt xuống Vĩnh Long…

Clip hay:

videoinfo__video3.dkn.tv||b5f38a62e__

Ad will display in 09 seconds
Từ Khóa: