Tinh sương một tiếng chuông ngân
Không gian oà vỡ như gần như xa
Tâm linh trần thế giao hoà
Bình minh hé lộ xoá nhoà bóng đêm

Tinh sương một tiếng chuông ngân, không gian oà vỡ như gần như xa (Ảnh: 500px.com)

Trần gian sau giấc êm đềm
Nương theo âm hưởng vào miền hư vô
Phút giây quên lãng xô bồ
Buồn vui nhân thế sóng xô bể trầm

Trần gian sau giấc êm đềm, nương theo âm hưởng vào miền hư vô (Ảnh: weiduba.net)

Hồi chuông vang vọng xa gần
Tiếng thời gian điểm đưa chân đời người
Âm thanh thăm thẳm trùng khơi
Cuốn bao ẩn ức cõi đời trầm luân

Kim Nguyễn