Trong trẻo, chuông chùa ngân bốn phương
Trời cao, đất rộng – cõi vô thường
Thanh bình, quê mẹ đồng xanh thắm
Da diết lòng con nỗi nhớ thương

Trong trẻo, chuông chùa ngân bốn phương, trời cao, đất rộng – cõi vô thường (Ảnh: cityhdwallpapers.com)

Thương nhớ mang theo đường vạn dặm
Vô tận thời gian lắng nghĩa ân
Tháp chín tầng cao dường ngóng đợi
Văng vẳng chuông chùa nâng bước chân.

Trường Giang