Đông qua xuân lại tới
Đại Pháp truyền muôn nơi
Lòng người hướng Thiện niệm
Phật ân khắp cõi đời

Triệu năm mải tìm kiếm
Một con đường trở về
Đến một ngày giác ngộ
Vụt thoát khỏi cơn mê

Triệu năm mải tìm kiếm. Một con đường trở về (Ảnh: vantho.net)

Những ngày tháng trôi qua
Mong muốn trở về nhà
Dù trên đường Đại Đạo
Cạm bẫy trải đầy hoa

Đường về những ma nạn
Vững bước đại đạo hành
Gian truân chí không nản
Viên mãn tuổi thanh xuân

Đường về những ma nạn. Vững bước đại đạo hành (Ảnh: soha.vn)

Hy vọng

Từ Khóa: