Đức kia là thứ muôn đời
Lợi danh tựa khách qua chơi mấy giờ…

Người cao quý ắt nhờ có đức
Đức tổn rồi công, phúc đều hao
Xưa nay nhà rộng cửa cao
Cũng là vì có phúc sâu đức dầy

Không nguồn cội nước đầy cũng cạn
Chẳng tu thân vận hạn tới gần
Nhân sinh trong chốn hồng trần
Mấy ai thoát khỏi luân luân hồi hồi

Ảnh: Pinterest

Tư tâm lắm ắt rồi thống khổ
Tội nghiệp kia còn có bám đeo
Thế gian vinh nhục giàu nghèo
Dựa trên đức – nghiệp mang theo định phần

Ngoảnh mặt lại cõi trần ngắn ngủi
Trái ngang chi cho tủi một đời
May thay mới đặng kiếp người
Sống: Chân Thiện Nhẫn cổng Trời mở ra

Kìa trên đó Quê Nhà ngóng đợi
Bao thăng trầm vời vợi ly hương
Rớt, mê nơi chốn vô thường
Trăm năm một sớm tóc sương da mồi!

Ảnh: Đông Tuyền Blog

Trân quý lắm thân người khó đặng
Kì diệu thay Phật giảng hữu duyên
Ưu Đàm hoa nở khắp miền
Phật ân hạo đãng ban truyền phúc âm

Rợp trời đất Pháp Luân giăng kín
Dậy năm châu bốn biển luyện công
Nhắn ai ‘Phản bổn quy chân’
Tu tâm dưỡng tính hồi thăng Trở Về…

videoinfo__video3.dkn.tv||942b6abab__