‘Quân tử như quế thơm
Tiểu nhân như dâm bụt'(*)
Quế bốn mùa xanh tốt
Dâm bụt mau sớm tàn

Kết bạn không trọng sang
Thường trọng người phẩm đức
Nhìn xem chuyện họa phúc
Qua cách chọn bạn bè

Rôm rả là tiếng ve
Vì thân như thùng rỗng
Sông sâu thời tĩnh lặng
Bậc trí huệ thâm trầm

Ảnh: DongTuyen.com

Người thuần Thiện thuần Chân
Không phải là ngốc nghếch
Giả gian mới ngờ nghệch
Họa giáng thân nhãn tiền

Nhẫn nhục và nhu hiền
Không phải là nhút nhát
Trời bất dung tà ác
Đấu tranh ắt khổ sầu

Ảnh: DKN.TV

Nước vẫn chảy qua cầu
Nhưng không là dòng cũ
Đời thoáng như giấc ngủ
Sớm xanh, tối bạc đầu…

Sinh mệnh sẽ về đâu
Còn dựa vào đức – nghiệp
Nếu ai mà muốn biết
Đọc sách: ‘Chuyển Pháp Luân‘.

videoinfo__video3.dkn.tv||c6b6f720d__

Ghi chú:

– Cổ ngữ có câu: “Quân tử như quế thơm, tiểu nhân như dâm bụt”.
– Dâm bụt: Phương ngữ Bắc Bộ có nơi ghi/đọc thành: ‘râm bụt’; Phương ngữ Nam Bộ thường gọi: ‘bông bụt’.

Từ Khóa: