Lòng thanh tịnh, cửa từ bi
Trà hoa nguyệt gợi hứng thi
Khói trầm tỏa hương tịch mịch
Bóng chiều in đóa tường vi…

Danh lợi bôn ba một kiếp
Luân hồi chìm nổi vạn năm
Một sớm phúc lành nghe Phật Pháp
Hạt thiện bén duyên bỗng nảy mầm.

Một sớm phúc lành nghe Phật Pháp. Hạt thiện bén duyên bỗng nảy mầm. (Ảnh: Facebook)

Hoa vàng mấy độ buồn lưu lạc
Giang hồ phiêu bạt chẳng dung thân
Nẻo Phật từ bi hồng đại
Cưu mang sinh mệnh cùng bần

Bụi trần phút chốc sạch lau
Gương sen chân bước đài cao
Trăng sáng lòng thiền mấy thuở
Thế gian muôn sự nước qua cầu…

Nẻo Phật từ bi hồng đại. Cưu mang sinh mệnh cùng bần. (Ảnh: Youtube.com)

Văn Nhược

Xem thêm: