Mạn bàn:

Ước mong thì đã làm sao
Phấn đấu đạt được cách nào mới hay
Hữu duyên, hữu phúc đến tay
Vô duyên, vô phúc lo ngày lo đêm

Vậy nên:

Cái gì đến, hữu duyên sẽ đến
Cái gì đi có giữ vẫn đi
Phải duyên quả ngọt đến thì
Vô duyên cũng chẳng mất gì của ai

Có sức thì gánh hai vai
Đến khi nhắm mắt có ai mang gì
Tìm chi cái gỉ gì gi
Tái Ông mất ngựa chắc gì đã xui

Hữu duyên, hữu phúc đến tay. Vô duyên, vô phúc lo ngày lo đêm. (Ảnh: pinterest.com)

Được vui thì hãy cứ vui
Bức xúc cũng chẳng thể lùi thời gian
Trên trời, dưới bể cứ bàn
Miễn đừng vô cảm tiếng than nhân tình

Em xinh bôi nhọ vẫn xinh
Cớ sao cứ phải thanh minh vời đời
Gặp người tri kỷ cất lời
Gặp phường vô lại nói thời ích chi

Em ơi xuân dẫu quá thì
Tâm hồn tươi trẻ sợ gì thời gian
Có chí ắt hẳn bền gan
Tham vàng bỏ ngãi miên man đắm chìm

Có chí ắt hẳn bền gan. Tham vàng bỏ ngãi miên man đắm chìm. (Ảnh: Pinterest)

Cổ thụ đứng thẳng im lìm
Cây non uốn éo như chìm trong mưa
Trời xanh đâu phải màn thưa
Nhân tình thế thái lọc lừa làm chi

Muốn đi thì hãy cứ đi
Nhưng đừng rũ sạch những gì đã qua
Nhỡ khi còn cái thây ma
Chắc gì có chỗ để mà còn chôn

Có ngu thì mới có khôn
Chớ đừng ăn cả mà nôn một mình
Ở đời ai trọng chữ tình?
Ai thờ danh lợi? Còn mình thì sao?

Ở đời ai trọng chữ tình? Ai thờ danh lợi? Còn mình thì sao? (Ảnh: YouTube)

So gì để biết rằng cao?
Nấc thang danh lợi khi nào thì thôi
Vậy thì lộc vãi, lộc rơi
Bớt đi một chút … cho đời mai sau./.

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||9983cd854__

Ad will display in 09 seconds