Ai dại, ai khôn?

Nghệ thuật 05/07/19, 08:39

Rất nhiều người nghĩ mình khôn Tưởng rằng mình đã học hơn mọi người Có người đã giàu có rồi Tưởng rằng như thế cuộc đời là tiên Nhưng khi số bị đảo điên Bất ngờ bệnh đến triền miên chữa hoài Gia đình lục đục trong ngoài Mới nhìn thấy được điều sai ở ...

End of content

No more pages to load