Làm gì cũng phải nghĩ suy
Phải nhìn phải ngó trước khi mình làm
Làm người đừng có quá tham
Đừng vì danh lợi làm người khổ đau

Mở lòng thấu lý trước sau
Chữ nhân chữ đức mai sau trường tồn
Đừng vì mù quáng mất khôn
Vào đường tội lỗi suy đồi sụp chân.

Làm gì cũng phải nghĩ suy. Phải nhìn phải ngó trước khi mình làm. (Ảnh: pinterest.com)

Mai này lại khổ tấm thân
Tâm ta hối hận vì mang lỗi lầm
Làm người đừng có bất nhân
Tham tiền hám của mà sân với đời

An nhiên tự tại giữa trời
Sống nên tạo phúc cuộc đời ấm no
Nhân lành quả ngọt không lo
Tạo thêm công đức của kho cũng đầy.

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||164c40544__

Ad will display in 09 seconds