Tan bão trời xanh lột xác
Cánh chuồn mỏng rướn bay cao
Cây lúa loi ngoi vượt nước
Thân rơm vàng rộm âu lo

Sông lũ, nước đầy, sóng dữ
Thuyền ai nép gió, nương bờ
Dáng mẹ lép gầy ngược gió
Lom khom ráng đỏ chiều xô

Dáng mẹ lép gầy ngược gió, lom khom ráng đỏ chiều xô (Ảnh: baomoi.com)

Vuốt lá, nâng cành lầm lũi
Bảy sắc cầu vồng vắt qua
Trời kia vẫn là của mẹ
Bão tan, sắc áo bạc màu.

Dưới vòm tre ta về gọi bạn
Mướp vàng sót nụ đơm hoa
Gió thu chớm ngoài bờ nắng
Lang thang mây trắng gọi về

Ngọc Quế

Từ Khóa: