Trên bờ… người câu cá!
Cá nào hay… thớt – nồi!
Nhân sinh trước danh – lợi
Khác chi cá trước mồi?

Biển phải đâu không rộng?
Đời phải đâu thiếu đường?
Đằng sau điều dễ dãi…
Có thể là… tổn thương?

Nhân sinh trước danh – lợi. Khác chi cá trước mồi? (Ảnh: Pinterest.com)

Người đi tìm Đạo… hiếm
Cầu lợi – danh… đa phần
Có … an nhiên tự tại
Có … khổ tứ lao tâm!

Lá vàng bay, gió thổi!
Còn lại là… lãng quên!
Chỉ riêng ‘CHÂN – THIỆN – NHẪN’
Trường tồn cùng thời gian!

Người đi tìm Đạo… hiếm. Cầu lợi – danh… đa phần. (Ảnh: pinterest.com)

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||0c40b247b__

Ad will display in 09 seconds