Gai góc từ chân đến tận đầu
Khô cằn, sỏi đá có sao đâu
Lọc ra từ cát bao nhựa sống
Nắng gió để ai thêm dãi dầu

Gai góc từ chân đến tận đầu. Khô cằn, sỏi đá có sao đâu (Ảnh: STEM.vn)

Đội trời, đạp đất, đón phong ba
Khó khăn gian khổ vẫn giao hòa
Vượt qua khắc nhiệt, đời gai góc
Tích nhựa căng đầy… lại nở hoa.

Tích nhựa căng đầy… lại nở hoa. (Ảnh: khoahocphattrien.vn)

Bình An

Từ Khóa: