Những bức ảnh sau đây lưu lại hình ảnh của những dũng sĩ samurai từ năm 1863-1900. Không chỉ có nam nhân, bộ ảnh này còn có cả những chiến binh nữ khí thế anh dũng

1

dũng sĩ samurai 1

2

dũng sĩ samurai 2

3

dũng sĩ samurai 3

4

dũng sĩ samurai 4

5

dũng sĩ samurai 5

6

dũng sĩ samurai 6

7

dũng sĩ samurai 7

8

dũng sĩ samurai 8

9

dũng sĩ samurai 9

10

dũng sĩ samurai 10

11

dũng sĩ samurai 11

12

dũng sĩ samurai 12

13

dũng sĩ samurai 13

14

dũng sĩ samurai 14

15

dũng sĩ samurai 15

Những chiến binh samurai oai dũng và những chiến công huyền thoại của họ còn được tưởng nhớ, lưu truyền lại cho đến ngày nay.

Hải Yến