Trong tương lai gần, thuê bao di động 11 số sẽ được chuyển về 10 số. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết đã có phương án chuyển đổi và chỉ còn chờ lãnh đạo phê duyệt.

Theo tiến độ mà cơ quan chức năng đề ra ban đầu thì việc chuyển đổi thuê bao di động từ 11 về 10 số đã chậm 1 năm. Chính vì vậy, ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, vừa chỉ đạo Cục Viễn thông phải hoàn thành phương án chuyển đổi mã mạng trước ngày 1/6/2018.

Trả lời về vấn đề này, Cục Viễn thông cho biết đã có phương án chuyển đổi nhưng chưa thống nhất được với doanh nghiệp. Việc chuyển đổi sẽ được thực hiện như sau:

  • Thuê bao di động 11 số khi chuyển về 10 số sẽ được giữ nguyên 7 số cuối
  • Thay đổi mã mạng (2 số đầu) từ 01 thành 03, 04, 05, 07, 08.

Vấn đề còn lại là phân bổ mã mạng như thế nào. Ban đầu Cục Viễn thông định để cho các doanh nghiệp tự đề xuất nhưng sau đó một số doanh nghiệp lại có ý kiến khác. Cục Viễn thông cho biết sẽ sớm họp bàn chi tiết với các nhà mạng, nếu không thống nhất được sẽ để cho các nhà mạng bốc thăm để lấy mã mạng của mình.

Có sự đốc thúc của ông Trương Minh Tuấn, việc chuyển đổi độ dài thuê bao di động sẽ diễn ra trong tương lai gần. Do đó chúng ta cần chuẩn bị trước tâm lý, rút kinh nghiệm từ lần bổ sung thông tin đăng ký thuê bao gần đây.

T.Vũ