Tiểu mục “Cà phê toán cùng Đại Kỷ Nguyên” trong chuyên mục Khoa Học cung cấp cho độc giả những bài toán đố thú vị, hi vọng sẽ là một món ăn tinh thần bổ ích bên tách cà phê sáng giúp bộ não khởi động óc tư duy, sáng tạo trước một ngày làm việc đầy niềm vui.

Đề bài:

Hãy đếm số tam giác trong hình sau. Câu đố thoạt nhìn đơn giản nhưng có đến 95% người đếm sót.

cà phê toán

Thời gian suy nghĩ…

Cà phê toán cùng Đại Kỷ Nguyên

Gợi ý:

Vì không được kẻ thêm các cạnh nên các tam giác trong hình đều là tam giác đều, nghĩa là có 3 cạnh bằng nhau. Để không đếm sót, hãy đếm số tam giác có cùng một chiều dài cạnh nhất định, sau đó cộng tất cả chúng lại với nhau.

Bạn đã tìm ra câu trả lời?

Cà phê toán cùng Đại Kỷ Nguyên


Đáp án:

27 tam giác 

Giải thích:

cà phê toán

Có 16 tam giác nhỏ hợp thành tam giác lớn nhất. Gọi chiều dài cạnh của tam giác nhỏ nhất này là x. Rồi ta đếm số tam giác có cùng một chiều dài cạnh nhất định, như vậy sẽ không bị đếm sót. Cụ thể, số tam giác có chiều dài cạnh:

4x: 1 tam giác

3x: 3 tam giác

2x: 7 tam giác

x: 16 tam giác

Vậy tổng số tam giác trong hình là: 27 tam giác

Quý Khải