12 câu đố vui tiếng Anh về lễ Giáng sinh

Giáo dục 21/12/18, 14:28

Học tiếng Anh qua những câu đố vui là phương pháp học rất tự nhiên mà hiệu quả. Cùng đọc hiểu và trả lời những câu đố sau bằng tiếng Anh nhé! Question 1: We usually have...............at Christmas. a) a pudding b) a cake c) a pie Question 2: ...............brings us a lot of presents. a) Mr Frost b) ...

End of content

No more pages to load