Tiểu mục “Cà phê toán cùng Đại Kỷ Nguyên” trong chuyên mục Khoa Học cung cấp cho độc giả những bài toán đố thú vị, hi vọng sẽ là một món ăn tinh thần bổ ích bên tách cà phê sáng giúp bộ não khởi động óc tư duy, sáng tạo trước một ngày làm việc đầy niềm vui.


Đề bài:

Cà phê toán cùng Đại Kỷ Nguyên

Hãy tính kết quả của phương pháp trên. Kết quả bằng 1 hay 9?

Bạn đã nghĩ ra câu trả lời? ….

Cà phê toán cùng Đại Kỷ Nguyên


Đáp án:

Theo những gì chúng ta được dạy ở trường, phép tính trong ngoặc được thực hiện trước, tức 2 + 1 = 3. Sau đó nếu phép tính còn lại gồm các phép cộng trừ nhân chia đơn thuần thì áp dụng quy tắc nhân chia trước cộng trừ sau, đồng thời thực hiện từ trái sang phải. Do đó:

6 : 2 (1 + 2)= 6 : 2 x 3 = 3 x 3 = 9. 

Đây là quy ước phổ biến toàn cầu và là kết quả chính xác nhất “thời nay”.

Tại sao lại là “thời nay”? Bởi tranh cãi sẽ nảy sinh nếu bạn áp dụng quy tắc tính cổ trước năm 1917, theo đó trong phép tính chia, số chia được định nghĩa là toàn bộ những gì nằm bên phải kí hiệu. Ví dụ: a : 3b thì theo quy tắc này sẽ là a : (3b). Do đó, phép tính trên sẽ được tính như sau:

6 : 2 (1 + 2) = 6 : (2 x 3) = 6 : 6 = 1. 

Kết quả lại là 1.

Quý Khải