Tiểu mục “Cà phê toán cùng Đại Kỷ Nguyên” trong chuyên mục Khoa Học cung cấp cho độc giả những bài toán đố thú vị, hi vọng sẽ là một món ăn tinh thần bổ ích bên tách cà phê sáng giúp bộ não khởi động óc tư duy, sáng tạo trước một ngày làm việc đầy niềm vui.


Đề bài:

Cà phê toán cùng Đại Kỷ Nguyên


Bên trên là một tam giác đều. Hỏi diện tích phần tam giác màu đỏ là bao nhiêu phần so với tam giác lớn?

Bạn đã nghĩ ra câu trả lời? ….

Cà phê toán cùng Đại Kỷ Nguyên


Đáp án: 1/4

Giải thích:

Có ít nhất 3 cách để tính toán diện tích của phần tam giác màu đỏ.

Cách 1:

Chia tam giác đều thành 8 tam giác bằng nhau như hình dưới. Dựa vào hình vẽ ta có thể nhận thấy phần tam giác màu đỏ được hợp thành từ 2 tam giác nhỏ. Do đó phần tam giác nhỏ = 2/8 tam giác lớn, cũng chính là 1/4 tam giác lớn.

Cà phê toán cùng Đại Kỷ Nguyên


Cách 2:

Tạo một phong bì hình chữ nhật có diện tích bằng diện tích tam giác lớn. Phần tam giác màu đỏ có diện tích bằng một phần tư diện tích phong bì này.

Cà phê toán cùng Đại Kỷ Nguyên


Cách 3:

Chia tam giác lớn thành 4 tam giác nhỏ bằng nhau. Tam giác nhỏ ở chính giữa có diện tích bằng với phần tam giác màu đỏ, bởi chúng có chung đáy và chung chiều cao.

Cà phê toán cùng Đại Kỷ Nguyên
Quý Khải