Học tiếng Anh qua những câu đố vui là phương pháp học rất tự nhiên mà hiệu quả. Cùng đọc hiểu và trả lời những câu đố sau bằng tiếng Anh nhé!

Question 1:

We usually have……………at Christmas.

a) a pudding

b) a cake

c) a pie

(Ảnh: http://phunuvietnam.vn)

Question 2:

……………brings us a lot of presents.

a) Mr Frost

b) Santa Claus

c) Santa Brown

Question 3: 

Santa Claus comes to us on his……………

a) a car

b) skies

c) sleigh

(Ảnh: https://harness.io)

Question 4:

We also put a beautiful ……………in our house.

a) birch tree

b) Christmas tree

c) apple tree

Question 5:

We always decorate the Christmas tree with……………

a) candles and sweets

b) nuts and candles

c) lights and balls

(Ảnh: https://pixabay.com)

Question 6:

We always put our …………….on the fireplace.

a) socks

b) stocking

c) gloves

Question 7:

We also decorate our house with branches of……………

a) holly

b) flowers

c) trees

Question 8: 

Rudolph is the name of Santa’s favorite……………

a) bird

b) dog

c) reindeer

(Ảnh: https://www.shutterstock.com)

Question 9:

Our parents put a lot of ……………under the Christmas.

a) books

b) balls

c) presents

Question 10:

Our parents always hang……………on the door.

a) a portrait

b) a wall paper

c) a wreath

(Ảnh: https://www.dronfieldhallbarn.org)

Question 11:

We light the……………in our house.

a) candles

b) lamps

c) torches

Question 12:

Children often build ……………in the street.

a) snowballs

b) snowflakes

c) a snowman

Đáp án:

1. Món bánh ăn vào dịp Giáng sinh là pudding.

2. Người mang quà Giáng sinh cho chúng ta là Santa Claus.

3. Sleigh là phươngtiện ông già Noel dùng để chở quà Giáng sinh .

4. Loại cây thường dùng để trang trí vào dịp Giáng sinh gọi là Christmas tree.

5. Lights and balls là vật dùng để trang trí cây thông Noel.

6. Stockings là vật đặt ở lò sưởi để đựng quà của ông già Noel.

7. Holly là tên lá chúng ta sử dụng để trang trí nhà vào dịp Noel.

8. Reindeer là tên con vật ông già Noel yêu thích.

9. Presents là vật bố mẹ thường đặt dưới gốc cây Noel.

10. A wreath là vòng hoa thường được treo trước cửa nhà vào dịp Giáng sinh.

11. Candles thường được thắp trong nhà vào dịp Giáng sinh.

12. Trẻ em thường đắp hình Snowman ở trên phố khi có tuyết.

Thiện Nhân