Tiểu mục “Cà phê toán cùng Đại Kỷ Nguyên” trong chuyên mục Khoa Học cung cấp cho độc giả những bài toán đố thú vị, hi vọng sẽ là một món ăn tinh thần bổ ích bên tách cà phê sáng giúp bộ não khởi động óc tư duy, sáng tạo trước một ngày làm việc đầy niềm vui.
Đề bài:

Liệu bạn có thể tìm ra con số tiếp theo trong dãy số bên dưới?

Bạn đã nghĩ ra câu trả lời? ….

Đáp án:

1 (như trong hình dưới cùng)

Giải thích:

Sau mỗi bước số lượng các mấu nối giảm xuống 1.

Lấy ví dụ:

Số 8 có 6 mấu nối.

Số 9 có 5 mấu nối.

Số 5 có 4 mấu nối.

Số 3 có 3 mấu nối.

Số 7 có 2 mấu nối.

Số 1 có 1 mấu nối. Và đây chính là câu trả lời.

Quý Khải