Tiểu mục “Cà phê toán cùng Đại Kỷ Nguyên” trong chuyên mục Khoa Học cung cấp cho độc giả những bài toán đố thú vị, hi vọng sẽ là một món ăn tinh thần bổ ích bên tách cà phê sáng giúp bộ não khởi động óc tư duy, sáng tạo trước một ngày làm việc đầy niềm vui.

Đề bài:

Cà phê toán cùng Đại Kỷ Nguyên

Dựa vào 3 phép tính trên, hãy tính kết quả của phép tính cuối cùng. 

Thời gian động não…

Cà phê toán cùng Đại Kỷ Nguyên

Gợi ý:

Câu đố này có đến 2 đáp án

Bạn đã tìm ra câu trả lời?

Cà phê toán cùng Đại Kỷ Nguyên


Đáp án:

Để giải câu đố này, cần tìm ra quy luật rất “phi logic” của bài toán. Có 2 quy luật phù hợp với 3 phép tính đầu tiên, do đó cũng sẽ có 2 kết quả cho phép tính dưới cùng.

Cà phê toán cùng Đại Kỷ Nguyên

Quy luật 1: Cộng kết quả hàng trên với hai số đầu hàng dưới, thì sẽ ra kết quả hàng dưới (1 + 4 = 5, 5 + 2 + 5 = 12,…), do đó kết quả phép tính cuối cùng sẽ là 40.

Quy luật 2: Nhân hai số trong phép tính với nhau, rồi cộng thêm số đầu thì sẽ ra kết quả ở vế phải  (4 x 1 + 1 = 5, 5 x 2 + 2 = 12…). Như vậy, theo cách tính này, kết quả phép tính cuối sẽ là 96.

Quý Khải