Tiểu mục “Cà phê toán cùng Đại Kỷ Nguyên” trong chuyên mục Khoa Học cung cấp cho độc giả những bài toán đố thú vị, hi vọng sẽ là một món ăn tinh thần bổ ích bên tách cà phê sáng giúp bộ não khởi động óc tư duy, sáng tạo trước một ngày làm việc đầy niềm vui.

Đề bài:

Dương, Sơn và Cao là 3 anh em ruột.

Cà phê toán cùng Đại Kỷ Nguyên: 3 anh em năm nay bao nhiêu tuổi?
Ảnh: Pngtree

Tuổi hiện tại của họ đều là các số nguyên tố. Số nguyên tố là số tự nhiên chỉ có hai ước số là 1 và chính nó. VD: 2, 3, 5, 7, 11, ….

Một điều thú vị hơn là sự khác biệt giữa tuổi của hai người bất kỳ trong bọn cũng là các số nguyên tố.

Vậy hỏi 3 người họ bao nhiêu tuổi?

Thời gian suy nghĩ…

Cà phê toán cùng Đại Kỷ Nguyên

Bạn đã tìm ra câu trả lời?

Đáp án:.

Sơn : 2 tuổi

Dương: 5 tuổi

Cao: 7 tuổi

Sự khác biệt độ tuổi giữa họ:

7 – 2 = ‘5’ là một số nguyên tố

7 – 5 = ‘2’ là một số nguyên tố

5 – 2 = ‘3’ là một số nguyên tố

Quý Khải