2 + 2 = con cá, 7 + 7 = hình tam giác? Thử sức với 5 câu đố vui kích thích óc sáng tạo dưới đây.

Câu 1: Có hai chiếc đồng hồ cát, một cái đo được 7 phút, một cái đo được 11 phút (thời gian để cát chảy hết từ đầu này sang đầu kia). Chỉ sử dụng hai chiếc đồng hồ cát này, làm thế nào để đo được đúng 15 phút, ví như để luộc chín trứng?

câu đố

>>Xem đáp án

Câu 2: Dựa vào số liệu dưới đây, hãy cho biết mỗi con nặng bao nhiêu?

câu đố

>>Xem đáp án

Câu 3: Một cái khóa có mật khẩu gồm 3 ký tự. Hãy tìm 3 ký tự này, biết rằng trong những số sau:

682: Có một chữ số đúng và ở đúng vị trí.

614: Có một chữ số đúng nhưng ở sai vị trí.

206: Có hai chữ số đúng nhưng đều ở sai vị trí.

738: Không có chữ số nào đúng

380: Có một chữ số đúng nhưng ở sai vị trí.

câu đố

>>Xem đáp án

Câu 4: Tìm 10 điểm khác biệt trong hai hình sau.

câu đố

>>Xem đáp án

Câu 5: Hãy nhìn các phép tính dưới đây. Chúng không tuân theo các quy tắc truyền thống nhưng lại tuân theo các quy luật logic.

2 + 2 = con cá

3 + 3 = 8

7 + 7 = hình tam giác

câu đố

>>Xem đáp án

(Các ảnh trong bài lấy từ Bright Side)

Quý Khải

Từ Khóa: