Tiểu mục “Cà phê toán cùng Đại Kỷ Nguyên” trong chuyên mục Khoa Học cung cấp cho độc giả những bài toán đố thú vị, hi vọng sẽ là một món ăn tinh thần bổ ích bên tách cà phê sáng giúp bộ não khởi động óc tư duy, sáng tạo trước một ngày làm việc đầy niềm vui.

Đề bài:

Bạn có 2 sợi dây và một chiếc bật lửa. Nếu bạn đốt một đầu, sợi dây sẽ cháy hết trong vòng đúng 1 tiếng. Vậy làm thế nào để đốt cả 2 sợi chỉ trong đúng 45 phút?

cà phê toán cùng Đại Kỷ Nguyên

Thời gian suy nghĩ…

Cà phê toán cùng Đại Kỷ Nguyên

Gợi ý:

Bạn hãy thử đốt cả hai đầu dây cùng một lúc xem sao

Bạn đã tìm ra câu trả lời?

Cà phê toán cùng Đại Kỷ Nguyên


Đáp án:
.

Đầu tiên, cứ gọi 2 sợi dây là A và B cho dễ nhé. Muốn giải được câu đố này, bạn phải dựa vào dữ kiện duy nhất được cung cấp: A và B đều cháy hết trong vòng 1 giờ đồng hồ khi đốt cháy một đầu.

Điều này có nghĩa là nếu đốt cháy 2 đầu, sợi dây sẽ cháy trong đúng 30 phút. Và sau khi cháy được một nửa, bạn đốt nốt đầu còn lại, thì khoảng thời gian cho đoạn dây còn lại cháy hết sẽ đúng bằng 15 phút.

Vậy vấn đề bây giờ chỉ là làm cách nào đo được chính xác thời điểm đoạn dây cháy còn một nửa mà thôi.

Dễ quá rồi đúng không: Với dây A, hãy đốt cháy 2 đầu, đồng thời đốt một đầu của dây B.

cà phê toán cùng Đại Kỷ Nguyên
Khi dây A cháy hết, dây B sẽ còn 30 phút nữa để cháy. Giờ hãy châm lửa vào đầu còn lại của dây B, và khi B cháy hết, chính xác 45 phút đã trôi qua.

Quý Khải