Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2017 ước đạt 33,14 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó các mặt hàng xuất khẩu chủ lực đều tăng mạnh.

Con số trên vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố trong báo cáo ngày 27/11, trong đó cũng cho thấy giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 17,27 tỷ USD (tăng 16% so với cùng kỳ), xuất khẩu thủy sản ước đạt 7,57 tỷ USD (tăng 18,3%), còn xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 7,2 tỷ USD (tăng 10,4%).

Xuất khẩu rau quả đạt tốc độ tăng trưởng mạnh nhất khi đạt giá trị 3,16 tỷ USD trong 11 tháng, tăng 43,2% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó riêng Trung Quốc đã chiếm gần 76% hàng rau quả xuất khẩu của Việt Nam.

Cao su là mặt hàng ghi nhận tốc độ xuất khẩu tăng trưởng tăng mạnh thứ hai. Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su 11 tháng đạt 1,21 triệu tấn với giá trị 2,01 tỷ USD, tăng 8,2% về khối lượng và nhưng tăng 38,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Gạo cũng là mặt hàng có tốc độ tăng trưởng cao với khối lượng xuất khẩu 11 tháng đầu năm ước đạt 5,49 triệu tấn, đạt giá trị 2,48 tỷ USD, tăng 23,4% về khối lượng và tăng 24,2% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Một số mặt hàng nông sản chính khác cũng ghi nhận giá trị xuất khẩu tăng trong 11 tháng như xuất khẩu chè ước đạt 208 triệu USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ; xuất khẩu hạt điều đạt 3,2 tỷ USD, tăng 23,2%.

Riêng xuất khẩu cà phê và tiêu lại giảm, trong đó giá trị xuất khẩu cà phê 11 tháng giảm 3,8% so với cùng kỳ xuống 2,89 tỷ USD, còn xuất khẩu hạt tiêu giảm 21,7% còn 1,06 tỷ USD.

Về thuỷ sản, giá trị xuất khẩu mặt hàng này trong 11 tháng đầu năm ước đạt 7,57 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó 4 thị trường lớn nhất là Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã chiếm hơn 58% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Về lâm sản, ước tính giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ trong 11 tháng đạt 6,87 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Có thể thấy rằng trong số các mặt hàng nông sản chính, hạt điều đã vươn lên thành mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất, tiếp đến là rau quả.

Minh Tuệ