Là một trong những nước đứng trong top đầu thế giới về xuất khẩu nông sản, nhưng có tới 80% hàng nông sản của Việt Nam được bán ra trên thị trường quốc tế thông qua thương hiệu nước ngoài.

Báo cáo của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (Bộ NN&PTNT) tại Hội thảo “Tiềm năng đầu tư và triển vọng phát triển thị trường hàng hóa nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế” cho hay xuất khẩu nông sản của Việt Nam tăng trưởng nhanh trong vòng 10 năm qua.

Kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp tăng từ 16,48 tỷ USD năm 2009 lên mức 36,37 tỷ USD năm 2017. Trong đó, xuất khẩu các sản phẩm nông sản tăng từ 8,75 tỷ USD năm 2008 lên 18,96 tỷ USD năm 2017, thủy sản tăng từ 4,51 tỷ USD lên 8,32 tỷ USD, lâm sản tăng từ 3,01 tỷ USD lên 7,97 tỷ USD…

Trong giai đoạn từ 2008-2017, Việt Nam luôn là nước xuất siêu nông sản với mức xuất siêu bình quân 8 tỷ USD/măm.

Xuất khẩu có sự tăng trưởng mạnh, nhưng nông lâm thuỷ sản của Việt Nam chủ yếu xuất khẩu dưới dạng thô, tươi hoặc qua sơ chế, xuất khẩu chế biến sâu chiếm tỷ lệ rất thấp.

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn cho biết Việt Nam là một trong những nước dẫn đầu thế giới về xuất khẩu nông sản, nhưng có đến hơn 80% lượng nông sản của Việt Nam chưa xây được xây dựng thương hiệu, chưa có logo, nhãn mác…

Theo Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN), trong hơn 90.000 thương hiệu hàng hóa được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam, mới có khoảng 15% là của các doanh nghiệp trong nước và có đến hơn 80% hàng nông sản được bán ra thị trường thế giới thông qua các thương hiệu nước ngoài.

Vietnamnet dẫn báo cáo của Viện Chính sách và Chiến lược cho hay điểm yếu nữa là nông sản Việt Nam đã tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu nhưng mới chỉ dừng lại ở việc cung cấp đầu vào dưới dạng nông sản thô, trong khi giá trị gia tăng đối với hàng nông sản lại chủ yếu do khâu chế biến, bao gói và hoạt động thương mại. Nguyên nhân của tình trạng này là công nghệ trước và sau thu hoạch của Việt Nam còn lạc hậu, việc tham gia chuỗi từ khâu sản xuất, chế biến đến marketing, phân phối và tiêu thụ còn hạn chế…

Ngoài ra, Việt Nam chưa có một đơn vị cá nhân hay cơ quan chủ quản nào đứng ra để có thể xây dựng thương hiệu nông sản dưới 1 cái tên riêng nào đó của Việt Nam.

(Tổng hợp)