Việt Nam hiện có tổng cộng hơn 39.000 chiếc xe ô tô công với tổng nguyên giá gần 26 nghìn tỷ đồng, chiếm hơn 2% tổng giá trị tài sản nhà nước. Trong số này, hơn 2.600 chiếc là số xe mua mới và tiếp nhận trong năm 2017.  

Trong báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2017 vừa trình lên Quốc hội, Chính phủ cho biết số xe ô tô công tăng (do mua mới, tiếp nhận trong năm 2017) là 2.604 chiếc với tổng nguyên giá 2.265,2 tỷ đồng.

Trong số đó có 1.081 xe mua mới với tổng nguyên giá 1.030,9 tỷ đồng, trong đó xe phục vụ chức danh là 22 chiếc, xe phục vụ công tác chung 366 chiếc, và xe chuyên dùng 693 chiếc.

Số xe ô tô công của khối trung ương trong năm qua tăng 1.118 chiếc với tổng nguyên giá 1.175,5 tỷ đồng, còn khối địa phương tăng 1.486 chiếc với tổng nguyên giá 1.089,6 tỷ đồng.

Báo cáo cũng cho biết số xe ô tô công giảm (do thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy) là 2.370 chiếc với tổng nguyên giá 1.139,4 tỷ đồng, trong đó khối trung ương giảm 401 chiếc với tổng nguyên giá 234,3 tỷ đồng, còn khối địa phương giảm 1.969 chiếc với tổng nguyên giá 905,1 tỷ đồng.

Việt Nam mua mới hơn 1.000 xe công trong năm 2017
Hơn 1.081 chiếc ô tô công được mua mới trong năm 2017. (Ảnh: VnMedia)

Tính đến cuối năm 2017, tổng số xe ô tô công là 39.425 chiếc với tổng nguyên giá 25.554,2 tỷ đồng, chiếm 2,2% tổng giá trị tài sản nhà nước.

Trong số này, xe phục vụ chức danh có 837 chiếc (chiếm 2,1% tổng số xe), xe phục vụ công tác chung 20.928 chiếc (chiếm 53,1%), xe chuyên dùng 17.660 chiếc (chiếm 44,8%).

Tổng giá trị còn lại của số ô tô công theo sổ kế toán là 8.613,9 tỷ đồng, bằng 33,71% tổng nguyên giá, cho thấy phần lớn xe ô tô công đã sử dụng trên 2/3 thời gian theo quy định.

Cụ thể, đến thời điểm báo cáo, số xe ô tô công đã sử dụng trên 15 năm (quá thời gian tính hao mòn) là 12.862 chiếc, chiếm 32.62% tổng quỹ xe công. Trong số đó, xe phục vụ chức danh là 129 chiếc, chiếm 15,4% tổng số xe phục vụ chức danh; xe phục vụ công tác chung 8.819 chiếc, chiếm 42,1% tổng số xe phục vụ công tác chung; xe chuyên dùng 3.914 chiếc, chiếm 22,2% tổng số xe chuyên dùng.

Báo cáo việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công đã góp phần làm giảm đáng kể số lượng xe công, giảm kinh phí sử dụng, chi phí vận hành xe, số lượng nhân viên lái xe, từ đó tăng hiệu suất sử dụng xe ô tô công.

Minh Tuệ