Trước đó, Công ty Uber B.V đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc đóng khoản truy thu này.

Cục Thuế TP.HCM cho biết, Công ty Uber cam kết sẽ nộp khoản thuế 66,68 tỷ đồng và khẳng định trách nhiệm đốc thúc Uber B.V thực hiện việc nộp khoản tiền trên vào ngân sách.

Uber B.V vẫn là doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại VN (ảnh minh họa)

Trước đó, Uber B.V lên tiếng rằng họ không phải nộp khoản thuế thu nhập doanh nghiệp bị truy thu, dựa trên cơ sở của Hiệp định chống đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hà Lan.

Chỉ đến khi làm việc với Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính, Uber Việt Nam mới cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. Công ty thừa nhận đã hiểu sai tinh thần công văn 1882/TCT-CS 2016 của Bộ Tài chính về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong số 66,8 tỷ đồng tiền truy thu thuế mà Uber B.V phải nộp, có 26,3 tỷ tiền thuế VAT khấu trừ nộp thay; 14,6 tỷ tiền thuế TNCN khấu trừ nộp thay; 10,5 tỷ tiền thuế TNCN FDI; 4,9 tỷ tiền chậm nộp; 10,3 tỷ tiền phạt vì kê khai sai.

Theo Tổng cục Thuế, tổng doanh thu các năm 2014, 2015, 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 của Uber là 2.706 tỷ đồng, số thuế đã nộp là 76,877 tỷ đồng. Do Uber B.V là doanh nghiệp nước ngoài, nên chỉ phải nộp 5% thuế trên tổng doanh thu từ 20% đã phân chia với các lái xe.

Hoàng Minh