Đây là một nội dung quan trọng trong dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM được Chính phủ trình bày trước Quốc hội sáng nay.

Vào sáng 14/11, Chính phủ thí điểm giao cho HĐND TP HCM quyết định: Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên nhưng phải đảm bảo diện tích đất trồng lúa theo quy định của Chính phủ trong mỗi kỳ kế hoạch sử dụng đất.

Đồng thời, quy định trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên được thực hiện như đối với trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha.

Việc trao quyền tự quyết cho TP HCM chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10 ha được đánh giá là cần thiết và cấp bách. Hiện Luật Đất đai 2013 quy định, việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10ha trở lên phải do Thủ tướng Chính phủ quyết định, chuyển đổi quy mô dưới 10 ha thì được HĐND cấp tỉnh, thành phố thông qua.

Nếu áp dụng quy định này, trong giai đoạn TP HCM cần tăng tốc, tạo sự đột phá về cơ chế chính sách để thu hút đầu tư, sẽ kéo theo sự chậm trễ, thiếu thông thoáng, cản trở nguồn lực phát triển.

Trên thực tế, trong tháng 10 vừa qua, UBND TP HCM đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 35 dự án có diện tích đất trồng lúa từ 10 ha trở lên. 35 dự án này có tổng diện tích 3.653,59 ha, trong đó thành phố kiến nghị chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa 1.531,4 ha.

Bên cạnh đó, có 9 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2016 với tổng diện tích 1.239 ha, trong đó chuyển mục đích sử dụng vào đất trồng lúa 567,43 ha; 26 dự án đăng ký mới trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 với tổng diện tích 2.414,41 ha, trong đó chuyển mục đích sử dụng vào đất trồng lúa 963,97 ha.

Thanh Tùng