Mặc dù đang tăng trưởng khá tích cực, nhưng kinh tế Việt Nam hiện vẫn chưa đủ mạnh để giúp chỉ tiêu GDP bình quân đầu người đạt mục tiêu 3.200-3.500 USD vào năm 2020.   

Theo báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016-2020 đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến, kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng khá trong những năm vừa qua.

Cụ thể, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 6,21% năm 2016, tăng lên 6,81% năm 2017 và ước tính sẽ đạt 6,7% năm 2018.

Tính bình quân 3 năm 2016-2018, GDP tăng trưởng 6,57%, cao hơn mức tăng bình quân 5,91%/năm ghi nhận trong giai đoạn 2011-2015. Tuy nhiên, tốc độ này vẫn nằm ở ngưỡng dưới của mục tiêu tăng trưởng bình quân 6,5-7%/năm trong kế hoạch 5 năm 2016-2020.

kinh te viet nam dang tang truong o nguong duoi cua ke hoach thu nhap kho dat muc tieu
Kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng chậm so với mục tiêu. (Ảnh: NIFM)

Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2019-2020 có thể tăng tốc lên mức 6,9%, giúp tốc độ tăng trưởng của giai đoạn 5 năm này đạt 6,71%, tức nằm ở khoảng giữa của mục tiêu tăng 6,5-7%.

Quy mô nền kinh tế Việt Nam ngày càng được mở rộng theo tốc độ tăng trưởng. Tính theo giá hiện hành, quy mô GDP của Việt Nam đạt 4.502,7 nghìn tỷ đồng (tương đương 205,3 tỷ USD) vào năm 2016, tăng lên 5.006 nghìn tỷ đồng (223,7 tỷ USD) trong năm 2017.

GDP năm 2018 ước tính đạt 5.555 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 240,5 tỷ USD, cao gấp 1,33 lần quy mô GDP năm 2015, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức dự kiến 6.030-6.175 nghìn tỷ đồng năm 2018 trong kế hoạch đề ra.

Theo đó, chỉ tiêu thu nhập trên đầu người cũng kém xa kế hoạch đề ra. Báo cáo cho biết GDP bình quân đầu người tính theo giá hiện hành tăng từ 2.109 USD/người năm 2015 lên 2.215 USD/người năm 2016 và 2.389 USD/người năm 2017. Sang năm 2018, ước tính GDP bình quân đầu người đạt 2.540 USD/người, tăng 151 USD năm trước và cao gấp 1,21 lần so với năm 2015.

Tuy vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết con số trên vẫn rất thấp so với mục tiêu đạt GDP bình quân đầu người khoảng 3.200-3.500 USD vào năm 2020.

Tổng Hợp