Có thể nói, loài chó đúng là như vậy! Bắt đầu kể từ thời điểm bạn đem nó về nuôi, cho dù bạn giàu có hay nghèo khổ thậm chí phải ngủ ngoài đường đi nữa thì chúng cũng nguyện lòng ở bên bạn đến lúc bạc đầu. 

Có người cho rằng, sở dĩ những chú chó làm được như vậy bởi vì trong lòng nó luôn cảm nhận thấy: Chủ nhân còn tồn tại tức là thế giới của nó vẫn còn tồn tại!

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Theo Letu.life
Mai Trà biên dịch

Xem thêm: