Trong tiếng Anh có những động từ, danh từ và tính từ cần đi với một giới từ nhất định để hình thành ý nghĩa riêng. Những từ như vậy chúng ta cần ghi nhớ để sử dụng đúng trong các bài thi và thực tế đời sống. Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về các từ thường gặp đi với giới từ “Of”.

 1. ashamed of (adj): xấu hổ về
 2. afraid of (adj) : sợ, e ngại
 3. ahead of (adj): phía trước
 4. aware of (adj): nhận thức
 5. accuse sb of (v): buộc tội ai
 6. approve of (v): tán thành
 7. capable of (adj): có khả năng
 8. confident of (adj): tin tưởng
 9. consist of (v): bao gồm
 10. doubtful of (adj): nghi ngờ
 11. die of (v): chết vì
 12. get rid of st (v): bỏ cái gì đó
 13. full of (adj): đầy
 14. hopeful of (adj): hy vọng
 15. independent of (adj): độc lập, tự lập
 16. made of (adj): được làm bằng
 17. nervous of (adj): lo lắng
 18. proud of (adj): tự hào
 19. jealous of (adj): ganh tỵ với
 20. guilty of (adj): phạm tội về, có tội
 21. sick of (adj): chán nản về
 22. scare of (adj): sợ hãi
 23. suspicious of (adj): nghi ngờ về
 24. suspect sb of st (v): nghi ngờ ai về điều gì
 25. joyful of (adj): vui mừng về
 26. quick of (adj): nhanh chóng về, mau
 27. tired of (adj): mệt mỏi
 28. terrified of (adj): khiếp sợ về
 29. think of (v): nghĩ ngợi về, suy nghĩ kỹ về
 30. warn sb of st (v): cảnh báo ai về điều gì

Ví dụ:

– She is proud of her son.
Cô ấy tự hào về con trai của mình.

– I’m really nervous of the test tomorrow.
Tôi rất lo lắng về bài kiểm tra ngày mai.

– Chairs are made of wood.
Những chiếc ghế được làm từ gỗ.

– You should get rid of the smoking habit.
Bạn nên bỏ thói quen hút thuốc.

–  I am scared of ghosts.
Tôi sợ ma.

– His parents don’t approve of what he does, but they can’t stop him.
Bố mẹ anh ấy không tán thành những gì anh ấy làm, nhưng họ không thể cản anh ấy lại.

– What did he die of? – “A heart attack”
Ông ấy chết vì gì vậy? – “Bệnh tim”.

– My house consists of six rooms.
Nhà tôi gồm có sáu phòng.

– I’m just tired of everything.
Tôi cảm thấy mệt mỏi với tất cả mọi thứ.

– He was jealous of his rich brother.
Anh ấy ghen tị với người anh trai giàu có của mình.

Yến Nga

Xem thêm: