20 câu trắc nghiệm tổng hợp về giới từ

Học tiếng Anh 24/08/17, 20:45

Cùng ôn tập lại kiến thức về các cấu trúc ngữ pháp, cụm động từ có sử dụng giới từ nhé! 1. We are fond .......... eating cake. a. in b. of c. with d. at 2. This box of candy is .......... date now. a. into b. out of c. besides d. out 3. He was put .......... prison because ...

Giới từ trong tiếng Anh

Học tiếng Anh 20/09/16, 09:59

Giới từ trong tiếng Anh có vai trò quyết định ngữ nghĩa của câu. Bài học này cung cấp tất cả các kiến thức cơ bản về giới từ cũng như cách sử dụng những giới từ cơ bản nhất. Định nghĩa Giới từ là từ loại chỉ sự liên quan ...

15 tính từ đi với giới từ AT

Học tiếng Anh 16/11/15, 14:31

Trong bài học trước, chúng ta đã được học các từ đi với giới từ OF, FOR, FROM, TO, ON, BY, IN và ABOUT, ở bài này hãy cùng học 20 từ thông dụng đi với giới từ AT và một số ví dụ trong câu. amazed at: kinh ngạc, sửng sốt vì amused at: thích thú với angry at sb: tức ...

20 từ đi với giới từ ABOUT

Học tiếng Anh 13/11/15, 10:50

Trong bài học trước, chúng ta đã được học các từ đi với giới từ OF, FOR, FROM, TO, ON, BY và IN, ở bài này hãy cùng học 20 từ thông dụng đi với giới từ ABOUT và một số ví dụ trong câu. Agree with someone about/on something (v): đồng ý với ai về cái gì Angry ...

11 tính từ đi với giới từ BY

Học tiếng Anh 10/11/15, 14:08

Trong bài học trước, chúng ta đã được học các từ đi với giới từ OF, FOR, FROM, TO, IN và ON ở bài này hãy cùng học 11 tính từ thông dụng đi với giới từ BY và các ví dụ trong câu. amazed by: kinh ngạc bởi amused by: vui thích vì annoyed by: khó chịu với bewildered by: hoang mang ...

30 từ đi với giới từ WITH

Học tiếng Anh 07/11/15, 10:44

Trong bài học trước, chúng ta đã được học các từ đi với giới từ OF, FOR, TO, IN, ON và FROM, ở bài này hãy cùng xem 30 từ thông dụng đi với giới từ WITH và một số ví dụ trong câu các bạn nhé! Agree with sb: đồng ý với ai Angry with sb (v): ...

55 từ đi với giới từ TO

Học tiếng Anh 29/10/15, 12:40

Trong bài học trước, chúng ta đã được học các từ đi với giới từ OF, FOR và FROM, ở bài này hãy cùng xem 55 từ thông dụng đi với giới từ TO và một số ví dụ trong câu các bạn nhé! Able to (adj): có thể Acceptable to (adj): có thể chấp ...

30 từ đi với giới từ OF

Học tiếng Anh 19/10/15, 10:01

Trong tiếng Anh có những động từ, danh từ và tính từ cần đi với một giới từ nhất định để hình thành ý nghĩa riêng. Những từ như vậy chúng ta cần ghi nhớ để sử dụng đúng trong các bài thi và thực tế đời sống. Bài này ...

Cụm động từ với Break

Học tiếng Anh 15/10/15, 19:17

Trong bài học chúng ta sẽ tìm hiểu các cụm động từ bắt đầu bằng "Break", những ví dụ cụ thể sẽ giúp các bạn hiểu rõ nghĩa và cách dùng trong ngữ cảnh. BREAK + Preposition break something down phân tích vào chi tiết, phân chia thành những phần nhỏ We need to break ...

Những tính từ đi với giới từ phổ biến

Học tiếng Anh 03/10/15, 09:11

to be short of/on (a): Thiếu, không có, hụt to be clever at/with (a): (+at) Giỏi, Tài giỏi, thông minh. (+with) khéo léo Ex : Fiona is very clever at physics. (Fiona rất giỏi Vật lý) Ex : My mother is very clever with her hands. (Mẹ tôi có đôi bàn tay rất khéo ...

Các cụm động giới từ thông dụng

Kiến thức tổng hợp 14/09/15, 16:29

Trong tiếng Anh, có những động từ luôn cần đi với giới từ nhất định. Vì chúng không theo một quy luật chung, nên người học cần phải học thuộc lòng từng trường hợp. Dưới đây là các trường hợp thông dụng chúng ta sẽ gặp trong nhiều bài thi: NHỮNG ...

Cách sử dụng giới từ thông dụng: in, on, at

Kiến thức tổng hợp 04/09/15, 17:33

Bạn đã từng bối rối không biết sử dụng giới từ nào trước một cụm từ chỉ địa điểm hay thời gian chưa? Nếu có chắc hẳn bạn thường nhầm lẫn giữa cách dùng của “in”, “on” và “at” phải không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu kiến thức về 3 giới từ ...

Bài tập về giới từ

Kiến thức tổng hợp 03/09/15, 10:21

Có thể nói việc dùng các giới từ không phải dễ. Trong tiếng Anh, người ta không thể đặt ra các quy luật về các phép dùng giới từ mang tính cố định cho mỗi giới từ đó – cùng một giới từ, khi đi với từ loại khác nhau ...

End of content

No more pages to load